Dane o Placówce

Przedszkole Miejskie nr 12 w Gorzowie Wielkopolskim istnieje od 20 września 1976 r. Tradycje wychowawcze łączy z najnowszymi programami autorskimi. Nauczycielki są nastawione na potrzeby dziecka i indywidualnie traktują każdego wychowanka. Otwartość na współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, rodzicami, innymi placówkami wychowawczymi i artystycznymi owocuje licznymi nagrodami, których tylko część jest umieszczona w przedszkolnej gablotce.

Przedszkole jest:

 • Usytuowane w dogodnym miejscu.
 • Posiada nowoczesny plac zabaw.
 • Dostosowuje się do potrzeb i oczekiwań Rodziców.
 • Wyposażone w ciekawe pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt sportowy.
 • Czynne w godzinach od 6.00 DO 17.00.

Od 2009 r. przedszkole bierze udział w ogólnokrajowym programie pn. „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE”, mające na celu rozwijanie u dziecka optymizmu i poczucia własnej wartości, nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach oraz rozwijanie szerokich zainteresowań i talentów dzieci.

Dbając o wszechstronny rozwój dziecka:

 • Oferujemy możliwość wyboru zajęć dodatkowych:  język angielski, religia
 • Organizujemy różnorodne zajęcia oparte na innowacyjnych metodach nauczania i wychowania.
 • Zabiegamy o bogaty kalendarz uroczystości i imprez przedszkolnych.
 • Uczestniczymy w konkursach, wystawach i imprezach organizowanych na terenie miasta Gorzowa Wlkp..
 • Organizujemy spotkania teatralne.
 • Współpracujemy z przedszkolem integracyjnym w Berlinie.