Optymistyczne przedszkole

„ Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi ,a nawet dłużej żyją”

Alan Loy Mc Ginnis

friendship

Życie w obecnym czasie staje się coraz trudniejsze, dorośli uśmiechają się rzadziej, coraz mniej czasu poświęcają swoim pociechom. Aby wyjść temu naprzeciw, nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu autorstwa Pań Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot „ Optymistyczne Przedszkole”

Pierwszym etapem pracy nad tymże programem było zapoznanie nauczycielek z materiałami otrzymanymi od autorek. Inauguracja programu nastąpiła 12 stycznia 2009 r. W tym dniu odbyło się spotkanie z rodzicami podczas, którego zostały przedstawione główne założenia i cele „optymistycznego przedszkola” .

Umieszczono już tablicę „Optymistyczne Przedszkole” na budynku przedszkola, informującą o uczestnictwie w programie.

optymistyczne

Według tegoż programu celem wychowania jest:

 • rozwijanie u dziecka optymizmu i poczucia własnej wartości,
 • nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci,
 • tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów,
 • swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci,
 • rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości,
 • uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni.

 

Optymistyczne przedszkolaki to dzieci jak wszystkie inne. Bywają radosne, smutne, zmęczone. Ale potrafią mówić o swoich uczuciach, wiedzą że będą wysłuchane, potrafią sobie wzajemnie pomagać.

Program składa się z siedmiu teczek w kolorach tęczy:

 • czerwona to wychowanie,
  Kolor czerwony
 • pomarańczowa to teoria inteligencji wielorakich,
  Kolor pomaranczowy
 • żółta to rozwój indywidualny dziecka,
  kolor_zolty
 • zielona to testy,
  Kolor zielony
 • niebieska to współpraca z rodzicami,
  Kolor niebieski
 • granatowa to zarządzanie,
  Kolor granatowy
 • fioletowa to promocja.
  Kolor fioletowy

Poprzez realizację wytycznych programu zawartych w poszczególnych teczkach oraz w oparciu o pomysłowość poszczególnych nauczycielek pragniemy, aby każdy absolwent naszego przedszkola:

 • był pełen inicjatyw, odważny i samodzielny,
 • chętnie się uczył, miał szerokie zainteresowania i wiele talentów,
 • był kreatywny i pełen fantazji,
 • odróżniał dobro od zła,
 • miał wiele empatii, był współczujący i bardzo przyjaźnie nastawiony do koleżanek i kolegów,
 • dzięki odpowiednim pochwałom oraz sposobom wyjaśniania porażek i sukcesów miał zrównoważony obraz samego siebie, poczucie pewności i wiary we własne siły,

Wychowanie to działanie prowadzące do trwałych zmian w zachowaniu dzieci. Aby zabiegi wychowawcze dawały oczekiwane rezultaty, powinny być podejmowane zarówno na terenie przedszkola jak i domu rodzinnego, powinny być spójne i mają doprowadzić dziecko do zachowań i działań zgodnych z przyjętymi, ogólne akceptowanymi normami społeczno – moralnymi.

Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców ma być takie wychowanie dzieci, by przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych.

Mamy nadzieję, że naszych wychowanków w przyszłości cechować będzie najwyższy poziom optymizmu. Będą oni każdego ranka budzić się w pogodnym nastroju. Czy będą mieć jakieś problemy? Na pewno, Ale będą wierzyć, że sobie z nimi poradzą.

Program może być realizowany przez pięć lat, ale certyfikat „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE” możemy uzyskać już po roku jego realizacji.

Jego główną myśl streszcza przesłanie autorek:
„Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi ludźmi, niezależnymi, prawymi, szlachetnymi. Że będą zdolne do współpracy, uprzejme, szczere i współczujące. Że ich życie będzie bogate wewnętrznie. Wierzymy, że będą potrafiły dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi. Wierzymy, że będą Optymistami”.