Rozkład dnia

 

                            RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 IM. POD TOPOLĄ W GORZOWIE WLKP.

 

CZAS PRACY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
6.00 – 8.15 – czas dowolnie zorganizowany, zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań       ( kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy i inne ),

– praca z dziećmi rozwijającymi się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

– religia, zabawy ruchowe, gimnastyka,

– czynności higieniczne i przygotowanie do posiłku

8.15 – 8.45 – śniadanie
8.45 – 11.00 – zajęcia kierowane organizowane z całą grupą, zabawy realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego, tworzenie sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój dziecka;

– zajęcia niekierowane, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy swobodne, zajęcia rytmiki, gimnastyka, uroczystości przedszkolne, wycieczki, zabawy w kącikach zainteresowań           ( kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy i inne ),

– prace porządkowe,

– praca z dziećmi rozwijającymi się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony

11.00 – 11.15 – zabawa ruchowa

– czynności higieniczne

11.15 – 11.45 – obiad ( I danie), deser
11.45 – 13.4 – dzieci młodsze leżakowanie

– relaks ( muzykoterapia, bajkoterapia)

– zabawy realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego,

– zabawy na świeżym powietrzu, zabawy swobodne, tworzenie sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój dziecka, zajęcia rytmiki, gimnastyka, uroczystości przedszkolne, wycieczki, zabawy w kącikach zainteresowań ( kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy i inne ),prace porządkowe, praca z dziećmi rozwijającymi się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony

13.45 – 14.00 – zabawa ruchowa

– przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne

14.00 – 14.30 – obiad (II danie)
14.30 – 17.00 – relaks ( muzykoterapia, bajkoterapia)

– zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań ( kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy i inne ),

– zajęcia niekierowane, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia rytmiki, gimnastyka, uroczystości przedszkolne, wycieczki,

– praca z dziećmi rozwijającymi się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

– prace porządkowe

 

ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ NAUCZYCIELE ORGANIZUJĄ ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA, WYKORZYSTUJĄC DO TEGO KAŻDĄ SYTUACJĘ I MOMENT JEGO POBYTU W PRZEDSZKOLU.