LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 jest umieszczona w zakładce wiadomości (nabór – listy).