Uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

Plan uroczystości w grupach: I-23.05, godz.10:00, II-25.05, godz.12:00, III-22.05,godz:14:30, IV-24.05, godz.15:00.