Uruchomienie przedszkola od 11.05.2020r.

Od poniedziałku 11.05.2020r. zostaje uruchomiona nasza placówka dla rodziców, którzy zgłosili taką potrzebę z powodu powrotu do pracy. Proszę o zapoznanie się z dokładną instrukcją dla rodziców i stosowanie się do wytycznych, wydrukowanie oświadczeń, podpisanie i niezwłoczne dostarczenie do placówki oryginałów lub przesłanie podpisanych skanów na pocztę e-mail przedszkola. Dokumenty są umieszczone w zakładce Wiadomości – pliki do pobrania.