Zawieszenie zajęć w przedszkolu

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkole nie będzie prowadziło zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Od 12 do 13 marca będą prowadzone działania opiekuńcze.
Od poniedziałku 16 marca br. wychowankowie nie przychodzą do przedszkoli. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
dyrektor
Anna Ślązak