ZDJĘCIA PORTRETOWE

We wtorek 15.10. odbędą się zdjęcia portretowe – malarz oraz skrzypce. Dzieci zapisane na w/w sesje prosimy ubrać w stroje wizytowe. Pozostałe sesje odbędą się w terminie późniejszym.