Powitanie Wiosny

Zgodnie z tradycją dnia 20 marca dzieci z grupy I, II, III i IV pożegnały zimę,

a kolorowym pochodem z Marzanną wokół przedszkola ogłosiły wszystkim nadejście

wiosny. Wiosenny korowód uświetniły piękne kwiaty przyniesione przez dzieci,

a wykonane wraz z rodzicami z bibuły i kolorowego papieru. Nie zabrakło wesołych

wiosennych okrzyków, piosenek i wierszy oraz inscenizacji „Przyjście wiosny”

i „Zajączki”. Podczas świętowania towarzyszyło nam wiosenne słońce.

Na koniec starszaki przy użyciu ochronnych szkieł miały możliwość obejrzenia

niezwykłego zjawiska „zaćmienia Słońca”.

images