Nadanie imienia dla przedszkola

Kontynuujemy nasze działania zmierzające do nadania imienia naszej placówce

rozpoczęte w kwietniu, kiedy to rodzice mogli składać swoje propozycje na

”wielkanocnym drzewku”. Zachęcamy w dalszym ciągu do podawania propozycji

i wrzucania do urny w holu przedszkola.