Historia Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 12 w Gorzowie Wielkopolskim istnieje od 20 września 1976 r. Tradycje wychowawcze łączy z najnowszymi programami autorskimi. Nauczycielki są nastawione na potrzeby dziecka i indywidualnie traktują każdego wychowanka. Otwartość na współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, rodzicami, innymi placówkami wychowawczymi i artystycznymi owocuje licznymi nagrodami, których tylko część jest umieszczona w przedszkolnej gablotce.

Placówka dysponuje 125 miejscami dla dzieci, na które czeka profesjonalnie wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz troskliwy, opiekuńczy i pełen życzliwości personel obsługi.

Przedszkole posiada pięć przestronnych , jasnych i kolorowych sal z łazienkami dla 5 grup wiekowych. Sale wyposażone są w estetyczne meble dla dzieci dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, posiadamy bogatą ofertę zabawek, książek i pomocy dydaktycznych.

Walorem naszej placówki jest przepiękny, duży, zielony ogród, który sprzyja zaspokajaniu i wyzwalaniu aktywności ruchowej dzieci. Dzieci mają możliwość codziennego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania z odpowiednio dobranych urządzeń dostosowanymi do wieku dzieci. Pięknie zadrzewiony, w upalne letnie dni przynosi dzieciom ukojenie, a zimą pozwala na wspaniałą zabawę na śniegu. Teren ogrodu jest ogrodzony.

Od 2009 r. przedszkole bierze udział w ogólnokrajowym programie pn. „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE”, mającym na celu rozwijanie u dziecka optymizmu i poczucia własnej wartości, nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach oraz rozwijanie szerokich zainteresowań i talentów dzieci.

Dbając o wszechstronny rozwój dziecka:

  • oferujemy zajęcia dodatkowe : język angielski
  • organizujemy różnorodne zajęcia oparte na innowacyjnych metodach nauczania i wychowania
  • prowadzimy kółka zainteresowań: muzyczno-taneczne, plastyczne
  • zabiegamy o bogaty kalendarz uroczystości i imprez przedszkolnych
  • uczestniczymy w konkursach, wystawach i imprezach organizowanych na terenie miasta Gorzowa
  • organizujemy spotkania teatralne

Dyrektorem Przedszkola jest mgr Anna Ślązak.