PROMOCJA ZDROWIA

Nasze przedszkole od roku szkolnego 2018/2019 realizuje działania prozdrowotne, które pozwalają na przystąpienie do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Staramy się o uzyskanie Krajowego certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

Koncepcja takiej instytucji narodziła się w Europie w latach 80 – tych. Polska została przyjęta do europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1992 r. jako jeden z siedmiu pierwszych krajów. Przedszkole Promujące Zdrowie to przedszkole, które we współpracy z rodzicami dzieci i społecznością lokalną:

 • Systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej
 • Wspiera rozwój kompetencji dzieci i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Warunki i organizacja wychowania przedszkolnego sprzyjają realizacji działań :

z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, stwarzają dużą szansę na ich skuteczność. Na wiek przedszkolny przypada początek kształtowania się podstawowych zachowań zdrowotnych dzieci i wszelkie nieprawidłowości z nim związane mogą być trudne do zmiany w dalszych latach życia. Dlatego też przedszkole odgrywa bardzo ważną, niepowtarzalną rolę w zwiększaniu umiejętności dbania o zdrowie społeczeństwa.

         Kształtujemy poczucie odpowiedzialności, zwłaszcza za zdrowie własne, rodziny i społeczności. Zachęcamy do zdrowego stylu życia nie tylko naszych podopiecznych, ale także ich rodziców i wszystkich pracowników przedszkola.

         Jako Przedszkole Promujące Zdrowie chcemy uzmysławiać pracownikom, rodzicom i dzieciom społeczną rolę placówki oświatowej w promowaniu zdrowia i wspólnie tworzyć miejsce przyjazne dzieciom ich oraz wszystkim pracownikom.

CO TO JEST PROMOCJA ZDROWIA?

         Promocją zdrowia jest proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli na własnym zdrowiem i jego poprawę.

 • Koncentracja na zdrowiu jako dobrostanie i jego doskonaleniu /umacnianiu. Dobre zdrowie sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu, osiąganiu celów, większej wydajności w pracy i zarobkom, satysfakcji życia. Zdrowie jest środkiem (a nie celem) dla dobrego, twórczego życia.
 • Całościowe /holistyczne podejście do zdrowia. Zakłada ono, że zdrowie jednostki ma wiele wymiarów (fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy itp.), zależy od wielu czynników w środowisku fizycznym (naturalnym i stworzonym dla ludzi), społecznym i ekonomicznym. Na wiele tych czynników mogą mieć wpływ.
 • Promocja zdrowia jest procesem zmian społecznych, dotyczy jednostek, grup i społeczności. Obejmuje dwa wzajemnie powiązane obszary:
 • działanie indywidualne ludzi podejmowane w celu dokonania sprzyjających zdrowiu zmian w swoim stylu życia,
 • działania zbiorowe, wspólne członków danej społeczności dla tworzenia sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu środowiska fizycznego i społecznego.
  • Uświadomienie ludziom, że oni sami podejmują decyzje w sprawach swojego zdrowia i ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi w swoim otoczeniu.
  • Uświadomienie politykom i zarządzającym (decydentom) na różnych poziomach i we wszystkich organizacjach, że :
 • 1. zdrowie powinno „wejść” do każdego systemu społecznego (nie ma odrębnych systemów dla zdrowia) i niezbędne jest tworzenie koalicji dla zdrowia
 • 2 ich zadaniem jest tworzenie warunków, w których „zdrowe wybory będą dla ludzi łatwiejszymi wyborami”.

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE TWORZY WARUNKI I PODEJMUJE DZIAŁANIA, KTÓRE SPRZYJAJĄ:

 • Zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci).
 • Podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

DZIAŁANIA W TWORZENIU PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

 1. Poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola promującego zdrowie.
 2. Uczestnictwo i zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców dzieci.
 3. Działalność koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia.
 4. Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami przedszkola.
 5. Współpraca ze społecznością lokalną, przedszkolami i szkołami w najbliższym otoczeniu.

STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

 • Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych,

zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców.

 • Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników
 • i rodziców dzieci.
 • Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 • Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników
 • i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE POWINNO DĄŻYĆ DO:

 • Tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku, empatii i współpracy.
 • Praktykowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zachęcania ich rodziców do kontynuowania tych zachowań w domu.
 • Zapewnienia zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji żywieniowych/ smakowych zgodnie z ich potrzebami.
 • Zapewnienia dzieciom odpowiedniego rytmu aktywności w przedszkolu z uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb.
 • Wzmacniania kondycji fizycznej przedszkolaków przez zapewnienie spontanicznej aktywności fizycznej
 • i zorganizowanych zajęć ruchowych.
 • Rozwijania umiejętności życiowych – osobistych i społecznych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.

KONKURS RODZINNY PT.” NAJZDROWSZA RYMOWANKA”

I MIEJSCE:

POD TOPOLĄ ZDROWO JEMY

DOSKONALE O TYM WIEMY

WARZYW I OWOCÓW SPORO

DIĘTĘ MAMY POD KONTROLĄ

O KONDYCJE RÓWNIEŻ DBAMY

SPORO TUTAJ SIĘRUSZAMY

PLĄSY, TAŃCE I HULAŃCE

I NA DWORZE WYWIJAŃCE

CHCEMY DBAĆ O NASZE ZDROWIE

NIE PODDAWAĆ SIĘ CHOROBIE

Z NASZEJ PAKI PRZEDSZKOLAKI

TO NAJZDROWSZE SĄ DZIECIAKI

HANIA W. Z RODZINĄ .- PSZCZÓŁKI

II MIEJSCE:

JEM OWOCE , JEM WARZYWA

CIĄGLE SIŁY MI PRZYBYWA

I RADOSNA , UŚMIECHNIĘTA

CHODZĘ CIAGLE, NIE OD ŚWIĘTA.

RYBY, SER I MLEKO ZJADAM,

CHOĆ ZA NIMI NIE PRZEPADAM

KOŚCI, ZĘBY ZDROWE MAM

W PIŁKĘ, W BERKA ŚWIETNIE GRAM,

A DO PICIA CZYSTA WODA,

BO NAJLEPSZA JEST I ZDROWA

I PAMIĘTAM, DOBRZE WIEM,

MYJE RĄCZKI NIM COŚ ZJEM.

ANIA D. Z RODZINĄ – KRECIKI

III MIEJSCE:

U NAS W DOMU JEST TRADYCJA

BARDZO WAZNA JEST KONDYCJA

BALET, TAŃCE, PAJACYKI,

PIŁKA, BASEN LUB KUCYKI.

I WĘDRÓWKI W DÓŁ LUB W GÓRY

ZAMIAST TRACIĆ CZAS NA BZDURY

WAŻNY DLA NAS TEŻ JEST SEN-

CHOCIAŻ ŚPIĘ NIE JESTEM LEŃ

WAŻNA JEST KONDYCJA SNU-

W NOCY ŚPIĘ, MAM SIŁĘ TU.

NINA K. Z RODZINĄ- MOTYLKI

WYRÓŻNIENIE

W KAŻDY DZIEŃ JEDZ OWOCA,

ZIMĄ ROZGRZEWAJ SIĘBEZ KOCA

BIEGIEM, TRUCHTEM LUB SPACEREM,

JEŹDZIJ TEŻ ROWEREM.

O SYLWETKĘ ZDROWĄ DBAJ

DO SŁODYCZY MÓW BAJ, BAJ

W TAKIM STYLU SPĘDZAJ ŻYCIE

BĘDZIESZ ZDROWY- TO NIE ODKRYCIE.

JULEK K. Z RODZINĄ – BIEDRONKI

WYRÓŻNIENIE

ŻEBY SILNYM BYĆ I ZDROWYM

NA CHOROBY BYĆ ODPORNYM

JEDZ OWOCE I WARZYWA

W NICH JEST KAŻDA WITAMINA.

NA SPACERY Z RODZICAMI,

BABCIA Z DZIADKIEM RAZEM Z WAMI

DUŻO ĆWICZ I BIEGAJ ŻWAWO

SUPER ZUCHEM JESTEŚ, BRAWO!

DAWID Ś. Z RODZINĄ- PSZCZÓŁKI

WYRÓŻNIENIE

WITAMINKI CO TO JEST ?

OSKAR DOBRZE O TYM WIE

TO PYCHOTKI SĄ WSPANIAŁE

DAJĄ RADOŚĆ,  SIŁE, WIARE

NA WYGRANY KAŻDY MECZ

CHCESZ ZOBACZYĆ TEŻ JE ZDJEDZ

OSKAR O. Z RODZINĄ – PSZCZÓŁKI

WYRÓŻNIENIE

MÓWI SIĘ , ŻE TO CO JESZ,

ZROBI Z CEIBIE TO CO CHCESZ.

JEŚLI BARDZO CHCESZ BYĆ ZDROWA

WARZYW MUSI BYĆ POŁOWA

TROCHĘ KASZY, TROCHĘ MIĘCHA

MAŁO CUKRU- TO NIE MĘKA.

ZAMIAST CIASTKA- PÓŁ BANANA

I ENERGIĘ MAM OD RANA.

ZDROWE CIAŁO- ZDROWO JE

A BYĆ ZDROWYM KAŻDY CHCE.

EWA K. Z RODZINĄ – ŻABKI

WYRÓŻNIENIE

WARZYWA I OWOCE

SĄ KOLOROWE

I DO TEGO

BARDZO ZDROWE.

LUBIĄ JE DZIECI

 I DOROŚLI

BO MAJĄ

DUŻO WITAMIN

I DAJĄ

WIELE RADOŚCI.

IGA Ż. Z RODZINĄ PSZCZÓŁKI.

Przepis na MYSIĄ SAŁATKĘ:

Przygotowanie krok po kroku

Krok 1

Ugotuj jajka na twardo. Pozwól dziecku umyć starannie wszystkie warzywa, a następnie przy pomocy plastikowego nożyka pokroić ogórka w półksiężyce, rzodkiewki w plasterki, a pomidorki na połówki.

Krok 2

Pozwól dziecku przygotować ozdoby do sałatki – niech za pomocą plastikowego nożyka pokroi jajka na połówki i zrobi po bokach nacięcie na uszy, które wykona z przeciętego na pół plasterka rzodkiewki.

Krok 3

Do drugiej miski włóż wszystkie pokrojone warzywa i pozwól dziecku polewać je olejem .

Krok 4

Następnie niech dziecko za pomocą plastikowego nożyka pokroi część szczypiorku, którym na końcu posypie sałatkę. Pozostałe łodyżki ze szczypiorku należy wcisnąć jako wąsy i ogon myszki, a oczy i nosek namalować ketchupem.

Krok 5

Tak przyrządzone myszki ułóż na wierzchu sałaty.