Kategorie
Ogłoszenia

Zmiana odpłatności

UWAGA RODZICE 3-5 LATKÓW

W związku z wprowadzeniem uchwały w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski ustala się opłatę za pobyt w kwocie 1,14 zł. za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 

Zmiana obowiązuje od 18 listopada 2022r.

https://przedszkole12.eu/wp-content/uploads/2022/11/Dziennik-Urzedowy.pdf